หมอปีย์วงกลม2

นายแพทย์ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์

ความชำนาญการ

เวชปฏิบัติทั่วไป โรคทั่วไป

วิดีโอของคุณหมอ

พรบ.รถยนต์ช่วยค่ารักษาได้มากกว่าที่คุณคิด 

วันเวลา
จันทร์07:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
โรงพยาบาลรักษ์สกลยินดีอย่างยิ่งที่จะมอบการรักษาพยาบาลแก่ทุกท่านด้วยความห่วงใย
Raksakol.com
โรงพยาบาลรักษ์สกล