กันยายน 2022

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • อายุรกรรมหระดุกและข้อ
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
2
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
3
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
4
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
5
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • สูติ-นรี
 • กุมาร
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
6
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • อายุรกรรมหระดุกและข้อ
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
7
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • จิตเวช
 • อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
8
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • อายุรกรรมหระดุกและข้อ
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
9
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
10
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
11
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
12
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • สูติ-นรี
 • กุมาร
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
13
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • อายุรกรรมหระดุกและข้อ
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
14
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • จิตเวช
 • อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
15
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • อายุรกรรมหระดุกและข้อ
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
16
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
17
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
18
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
19
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • สูติ-นรี
 • กุมาร
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
20
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • อายุรกรรมหระดุกและข้อ
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
21
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • จิตเวช
 • อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
22
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • อายุรกรรมหระดุกและข้อ
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
23
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
24
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
25
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
26
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • สูติ-นรี
 • กุมาร
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
27
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • อายุรกรรมหระดุกและข้อ
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
28
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • จิตเวช
 • อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
29
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • อายุรกรรมหระดุกและข้อ
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร
30
 • อายุรกรรมทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • กุมาร
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมาร