ปลายทางระยะทาง(KM)อัตราค่ารถ(บาท)ค่าทีมพยาบาล(คนขับ+รถ+พยาบาลรวม
อำเภอกุดบาก993,0008003,800
อำเภอกุสุมาลย์351,0005001,600
อำเภอคำตากล้า1093,3001,4004,700
อำเภอนิคมน้ำอูน571,7009002,600
อำเภอบ้านม่วง1203,6001,5005,100
อำเภอพรรณานิคม 401,2005001,700
อำเภอภูพาน288004001,200
อำเภอวานรนิวาส852,5501,2003,750
อำเภอวาริชภูมิ692,1001,0003,100
อำเภอสว่างแดนดิน842,5001,0003,500
อำเภอส่องดาว1093,3001,4004,700
อำเภออากาศอำนวย571,7009002,600
อำเภอเจริญศิลป์902,7001,2003,900
อำเภอเต่างอย392,7001,2003,900
อำเภอเมืองสกลนคร22700200900
อำเภอโคกสีสุพรรณ331,0003001,300
อำเภอโพนนาแก้ว561,7006002,300

ปลายทางระยะทาง(KM)อัตราค่ารถ(บาท)ค่าทีมพยาบาล(คนขับ+พยาบาล+ผู้ช่วย)รวม
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม451,4006002,000
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม601,8008002,600
อำเภอธาตุพนม จังหวัดธาตุพนม752,3001,0003,300
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์752,3001,0003,300
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดธาตุพนม1303,9001,8005,700
วัดคำประมง20600200800

Slider