เวชปฏิบัติทั่วไป


นายแพทย์สมคิด ปิยะธรรมวุฒิกุล
เวชปฏิบัติทั่วไป
หากต้องการพบหรือนัดแพทย์สามารถสอบถาม
ได้ที่เบอร์โทร 0885553301 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเติมคลิกนายแพทย์ศิริพงษ์ เชษฐ์โชติศักดิ์
เวชปฏิบัติทั่วไป
หากต้องการพบหรือนัดแพทย์สามารถสอบถาม
ได้ที่เบอร์โทร 0885553301 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเติมคลิก


IMG_9101
นายแพทย์ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์
เวชปฏิบัติทั่วไป

เพิ่มเติมคลิก


แพทย์วิจิตรา ใจแก้ว
เวชปฏิบัติทั่วไป
หากต้องการพบหรือนัดแพทย์สามารถสอบถาม
ได้ที่เบอร์โทร 0885553301 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเติมคลิก

อายุรกรรมทั่วไป


นายแพทย์บุญมี มีประเสริฐ
อายุรกรรมทั่วไป
ออกตรวจ วันจันทร์-ศุกร์ 07:00-08:00น. และวันอาทิตย์ 08:00-12:00น.
รักษาโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด อื่นๆอีกมากมาย
เพิ่มเติมคลิก

สูติ-นรีเวช


แพทย์หญิงเกื้อหนุน บัวไพจิตร
สูติ-นรีเวช
ออกตรวจ วันเสาร์ 08:00-12:00น.
รักษาโรค ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ฝากครรภ์ คุมกำเนิด ฮอร์โมนผิดปกติ
เพิ่มเติมคลิก

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

IMG_9101
นายแพทย์ภทรดนัย วรรธนะสาร
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ออกตรวจ วันจันทร์-ศุกร์ 18:00-19:30น.
รักษาโรค กระดูกผิดรูปแตกหัก กระดูกพรุน กล้ามเนื้อ หมอนรองกระดูก เส้นเอ็น นิ้วล็อค

เพิ่มเติมคลิก

ศัลยกรรมทั่วไป


นายแพทย์ณัฐวุฒิ คณะนาม
ศัลยกรรมทั่วไป
ออกตรวจ วันอังคาร 9:00-10:00น.
บาดแผล ฝีหนอง สารคัดหลั่ง ถุงน้ำดีอักเสบ ไส้ติ่งอักเสบ ไส้เลื่อน ริดสีดวง ไฝ หูด เล็บขบ เส้นเลือดขอด

เพิ่มเติมคลิก

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ


นายแพทย์ธีรศักดิ์ กสิณสันต์
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ออกตรวจ วันเสาร์ 13:30-14:30น.
ทำหมันชาย แก้หมันชาย นิ่วไต นิ่วกระเพาะปัสสาวะ สลายนิ่ว ต่อมลูกหมากโต การขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

เพิ่มเติมคลิก

กุมารเวช


แพทย์หญิงมณีรัตน์ ลิ้มพาณิชย์
กุมารเวช
ออกตรวจ
วันจันทร์-วันศุกร์ 13.50-15.30น.
วันจันทร์-วันอาทิตย์ 20.00-21.30น.
ดูแลรักษาเด็ก

เพิ่มเติมคลิก


หมอสุดารัตน์
แพทย์หญิงสุดารัตน์ ศิริชัยพรศักดิ์
กุมารเวช
ออกตรวจ
วันจันทร์-วันศุกร์ 17.00-18.00น.
วันจันทร์-วันอาทิตย์ 08.00-09.00น.
ดูแลรักษาเด็ก

เพิ่มเติมคลิก

อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ


แพทย์หญิงวิลาสินี ธนากรจักร
อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
ออกตรวจ
วันพุธ 17.00-19.00น.
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำใส้ใหญ้ ทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อน ไวรัสตับอักเสบ

เพิ่มเติมคลิก

จิตเวช


นายแพทย์ขจรศักดิ์ วรรณทอง
จิตเวช
ออกตรวจ
วันพุธ 17.00-18.00น.
โรคติดสุรา ติดบุหรี่ ติดกาแฟอีน ติดยานอนหลับ ติดสารเสพติดทุกชนิด โรคจิตเภท โรคจิตหวาดระแวง โรคหลงผิด โรคปวดศีรษะจากความเครียด

เพิ่มเติมคลิก

อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด


นายแพทย์ขชล ศรียายาง
อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด​
ออกตรวจ
วันพุธ-พฤหัสบดี 07.00-08.00น.
วันอาทิตย์ 10.00-12.00น.
หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจโต โรคลิ้นหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ หลอดเลือดหัวใจตีบตัน

เพิ่มเติมคลิก