ห้องพักใหม่สะอาด พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมาย

เรามี netflix ให้ดูอยู่โรงพยาบาลผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้าน

อุ่นใจกับบริการจากแพทย์และพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการห้องพัก

 ห้องรวม 4 เตียงห้องวาริช-นิวาสห้องพิเศษห้อง VIP ห้อง ICU
ค่าห้อง5001,7002,7003,0002,000
ค่าอาหาร300300300500300
ค่าบริการทางการแพทย์และพยาบาล500600600600800
รวม13002,6003,6004,1003,100