ตารางวัคซีน เด็กแรกเกิด – 12 ปี

อายุ วัคซีนชื่อราคา
1เดือนตับอักเสบ บีEngerix670
2 เดือนตับอักเสบบี+โปลิโอฉีด+คอตีบ+ไอกรน+บาดทะยัก+เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (วัคซีนรวม 6 โรค) หรือHexaxim2070
โปลิโอแบบฉีด + คอตีบ + ไอกรน + บาดทะยัก + เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (วัคซีนรวม 5 โรค)Pentaxim1720
วัคซีนป้องกันท้องร่วงไวรัสโรตา ครั้งที่ 1Rotarix2040
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง (IPD) เข็มที่ 1IPD4070
4 เดือนโปลิโอแบบฉีด + คอตีบ + ไอกรน + บาดทะยัก + เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (วัคซีนรวม 5 โรค)Pentaxim1720
วัคซีนป้องกันท้องร่วงไวรัสโรตา ครั้งที่ 2Rotarix2040
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง (IPD) เข็มที่ 2IPD4070
6 เดือนตับอักเสบ บี + โปลิโอแบบฉีด + คอตีบ + ไอกรน + บาดทะยัก + เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (วัคซีนรวม 6 โรค)Hexaxim2070
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง (IPD) เข็มที่ 3IPD 4070
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่Fluquadri870
9 เดือนหัด + หัดเยอรมัน + คางทูม เข็มที่ 1MMR670
12 เดือนวัคซีนไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 1Imojev820
วัคซีนสุกใส เข็มที่ 1Varirix1670
วัคซีนตับอักเสบเอ เข็มที่ 1Avaxim1570
15 เดือนวัคซีนป้องกันปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง (IPD) เข็มที่ 4IPD4070
18 เดือนโปลิโอแบบฉีด + คอตีบ + ไอกรน + บาดทะยัก + เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (วัคซีนรวม 5 โรค)Pentaxim1720
วัคซีนตับอักเสบเอ เข็มที่ 2Avaxim1570
2 ปีวัคซีนไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 2Imojev820
2 ปี ครึ่งหัด + หัดเยอรมัน + คางทูม เข็มที่ 2MMR670
4-6 ปีโปลิโอแบบฉีด + คอตีบ + ไอกรน + บาดทะยัก (วัคซีนรวม 4 โรค)Tetraxim1570
9 ปีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกGardasil3070
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกDengvaxia 3170
11-12 ปีคอตีบ + ไอกรน + บาดทะยัก (Tdap) เข็มกระตุ้นTdap1070
ทุก 1 ปีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่Fluquadri870

 

ตารางวัคซีนผู้ใหญ่

วัคซีนชื่อราคาการฉีดและจำนวนเข็ม
วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอHepatitis A vaccine2,070/เข็มฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีHepatitis B vaccine790/เข็มฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 1-2 เดือน ครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งแรก 6 เดือน
วัคซีนไข้หวัดใหญ่Influenza vaccine vaccine 870/เข็มฉีดทุกปี ปีละ 1 เข็ม
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบฉีดวัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์ แล้วอีก 1 ปี ฉีดวัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์ 23 สายพันธุ์ ราคา 2,570 บาท/เข็ม
วัคซีนป้องกันอีสุกอีใสอีสุกอีใส Varicella vaccine1,670/เข็มโดยฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกHuman Papillomavirus3,070 บาท/เข็ม ราคาเหมา 3 เข็ม 8,500ฉีด 3 เข็ม ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 2 เดือน ครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งแรก 6 เดือน
วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน/บาดทะยัก-คอตีบTdap/Td1,070/เข็ม1 ครั้งในวัยผู้ใหญ่ หลังจากนั้นฉีด วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ (Td) ราคา 320 บาท/เข็ม ทุก 10 ปี
วัคซีนงูสวัดZoster vaccine6,070/เข็มฉีดในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ฉีดเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องมีการฉีดกระตุ้นซ้ำ
Slider