มะเร็งปากมดลูก


มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายใกล้ตัวผู้หญิง : สาเหตุการเสียชีวิต อันดับ 2 ของมะเร็งในผู้หญิงไทย

สาเหตุ  : ติดเชิ้อไวรัส HPV หรือเชื้อไวรัสหูด ที่บริเวณปากมดลูก

อาการ  : ตกเลือดทางช่องคลอด มีเลือดออกปริบกะปรอยผิดปกติ

อาการหลังจากมะเร็งลุกลามสู่อวัยวะอื่นๆ  : อาบวม ปวดหลัง ปวดก้นกบ ปัสสาวะอุจจาระเป็นเลือด 


ปัจจัย                                                         

-มีคู่นอนหลายคนเคย                                           

-เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์                           

-มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย 


การป้องกัน

-หลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคน

-ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปี

-ฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อ HPV


โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

PAP Smear คือการตรวจคัดกรอง หาเซลล์ผิดปกติจากปากมดลูกและในช่องคลอดระยะเริ่มต้น ตรวจซ้ำทุก 6 เดือนหรือทุก 1 ปี ราคา 450 บาท

ThinPrep คือ วิธีการใหม่ล่าสุดที่นำมาใช้ในการตรวจหาเซลล์ผิดปกติจากปากมดลูก และในช่องคลอด ผลการตรวจละเอียดกว่าวีธี PAP Smear และไม่ต้องตรวจซ้ำหลายครั้งในระยะเวลา 1 ปี ราคา 1,100

ThinPrep Plus HPV Test เป็นการตรวจเพื่อหาเชื้อไวรัส HPV (มะเร็งปากมดลูก) โดยตรง ซึ่งการตรวจแบบนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกได้ถึงร้อยละ 90-100 ตรวจซ้ำทุก 3 ปี ราคา 2,100 หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์และโรงพยาบาลแล้ว


ใครบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ

-สตรีที่ภายหลังจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วครั้งแรก 3 ปี

-สตรีที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ แต่มีอายุครบ 21 ปี

-สตรีที่มอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจหาเชื้อไวรัสเชพีวีร่วมด้วย

Slider