โปรแกรมตรวจเลือด (CBC)

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ 1

ตรวจเลือดราคา
HCT ดูโรคโลหิตจาง70
WBC ดูมะเร็งเม็ดเลือดขาว60
PLT ดูโรคเลือดออกผิดปกติ60
ABO ดูกรุ๊ปเลือด30
VDRL ดูการติดเชื้อซิฟิลิส250
HBSAg ดูการติดเชื้อไวรัชตับอักเสบ300
CR ดูการทำงานของไต,ไตวาย300
SGPT ดูการทำงานของตับ,ตับอักเสบ250
ALP ดูการอุดตัทางเดเนน้ำดี เช่น นิ้วถุงน้ำดี มะเร็งตับ ตับแข็ง300
ตรวจปัสสาวะ UA ตรวจปัสสาวะดูนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ220
เอกซเรย์ปอด (CXR) ดูวัณโรคและมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง400
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ดูโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ,หัวใจเต้นผิดจังหวะ,หัวใจโต600
อัลตร้าซาวด์ (US) ดูมะเร็ง,นิ้ว และอวัยวะทางเดินปัสสาวะอักเสบ1800

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ 2

ตรวจสุขภาพราคา
FBS ดูเบาหวาน100
CHOL ดูไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด250
TG ดูไขมันไตรกรีเซอร์ไรด์ในเลือด250
HDL ดูไขมันอิ่มตัว450
LDL ดูไขมันไม่อิ่มตัว300
URIC ดูโรคเก๊าท์300

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ 3

ตรวจเลือดอื่นๆตรวจเลือดอื่นๆลดเหลือ
*PSA (มะเร็งต่อมลูกหมาก)12001000
*OT CRK LDH TropT (เอ็นไซม์กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด)19001500
HBsAb (ภูมิต้านทานไวรัสบี)300250
มะเร็งปากมดลูก350300
*LFT (การทำงานของตับโดยละเอียด)450400
*HCV (ไวรัสตับอักเสบ)500400
*HIV (เอดส์)500400
*AFP (มะเร็งตับ)600500
*CEA (มะเร็งลำไส้)700600

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ 4

รายการตรวจผู้ชายผู้หญิง
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Plysician Examination5050
เอกซเรย์เพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ (Chest X-ray)500500
ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสุขภาพไต และ ทางเดินปัสสาวะอื่นๆ (Urine Exam)120120
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Compleate Blood Count) 200200
ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Suger) 100100
ระดับไขมันในเลือด (Colesterol) 250250
(Triglycesterol) 250250
(HDL)450450
(LDL)300300
(SGPT)250250
(SGOT)300300
(Alkaline Phosphatate)300300
การทำงานของไต (BUN)300300
(Creatinine)300300
ระดับกรดยูริค หรือ โรคเก๊าท์ (Uric Acid)300250
ค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HB A1C)600600
ตรวจหาเชื้อ และภูมิไวรัสตับอกเสบชนิดบี (HBs Ag)300300
(HBs Ab)300300
ไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti HCV)500500
(VDRL)250250
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HCV)500500
สารบกชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (VDRL)1200***
สารบกชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125)***1200
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)600600
ตรวจอัลตร้าชาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)1800***
ตรวจอัลตร้าชาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lover Abdomen)1800***
อัตราค่าบริการปกติ10,02010,020
อัตราค่าลดพิเศษ6,0006,000

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ 5

รายการตรวจExamination Listโปรแกรมทั่วไป (B) อายุต่ำกว่า30 ชาย/หญิง(B1)โปรแกรมทั่วไป (B) อายุต่ำกว่า 30-40 ปีชาย(B2)โปรแกรมทั่วไป(C) อายุ 40 ปีขี้นไป ชาย (C1)โปรแกรมทั่วไป(C)อายุ40 ปีขึ้นไป หญิง (C2)
ALP-300300300
ตรวจการทำงานไตBUN-300300300
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดCBC200200200200
ตรวจเอกซเรย์ปอดChest X-ray450450450450
ตรวจหาระดับไขมันในเลือดCholesterrol250250250250
ตรวจการทำงานของไตCreatinine-300300300
ตรวจดีซ่านDirect bilirubin--200200
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจEKG--600600
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดFBS100100100100
ตรวจระดับไขมันดีในเลือดHDL450450450450
LDL300300300300
การตรวจร่างกายโดยแพทย์ วัดสายตา,ตาบอดสี,ความดัน,ชีพจร,ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูงPE50505050
ตรวจการทำงานของเอนไซม์ตับSGOT-300300300
ตรวจการทำงานของเอนไซม์ตับSGPT-250250250
ตรวจดีซ่านTotal Biliubin--250250
ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์Triglyceride250250250250
ตรวจอัลตร้าซาวด์อัลตร้าซาวด์ช่องท้องล่างU/S Lower Abd--****1800
ตรวจอัลตร้าซาวด์อัลตร้าซาวด์ช่องท้องบนU/S Upper Abd--1,800****
ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะUA120120120120
ตรวจระดับกรดยูริคUric Acid--300300
อัตราค่าบริการปกติ2,1703,6206,7706,770
อัตราค่าบริการลดพิเศษ1,1002,2004,0004,000
]
รายการตรวจพิเศษสำหรับท่านที่ตรวจสุขภาพโปรแกรม A1-A2,B1-B2,C1-C2 ตรวจเลือดอื่นๆ
เอกซเรย์พิเศษ UGI ปกติ 2,500 ลดเหลือ 2,000HbsAb (ภูมิต้านทานไวรัสบี) ปกติ 300 ลดเหลือ 250
(กลืนแป้งเอกซเรย์ดูหลอดอาหาร,กระเพราะอาหาร,ลำไส้เล็ก) IVP ปกติ 3,500 ลดเหลือ 3,000 (ฉีนสีเอกซเรย์ดูระบบไตทั้งหมด)HCV (ไวรัสตับอักเสบซี) ปกติ 500 ลดเหลือ 400
มะเร็งปากมดลูก ปกติ 350 ลดเหลือ 300 PAP SmearHIV (เอดส์) ปกติ 500 ลดเหลือ 400
ปกติ 1,200 ลดเหลือ 1,000
ปกติ 650 ลดเหลือ 400
ปกติ 700 ลดเหลือ 600

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก

รายการตรวจราคา ชาย ราคา หญิง
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physicion Examination5050
หมู่เลือด Compleate Blood Count200200
โรคธาลัสซีเมีย ABO & Rh Blood Croup3030
เชื่อซิฟิลิส Hb Typing600600
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง VDRL250250
เชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี Anti-HIV500500
Hbs Ag300300
ภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน***เฉพาะหญิง*** Hbs Ab300300
Rubella lgG***600
อัตราค่าบริการปกติ2,2302,830
อัตราราคาลดพิเศษ1,5001,900
Slider