ขณะนี้ทางโรงพยาบาลรักษ์สกลให้บริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลของเราเท่านั้น หากท่านจองไว้ที่ศูนย์ฉีดอื่นแต่ยังไม่ได้รับบริการ สามารถมารับบริการที่ศูนย์โรงพยาบาลรักษ์สกลได้  โดยจะมีวัคซีนทางเลือกเฉพาะวัคซีนซิโนฟาร์ม


ฉีดซิโนฟาร์ม